Dítě s ADHD – co to vlastně znamená?

Jakmile vaše dítě nastoupí do školky nebo školy, jistě se s tímto pojmem setkáte. Děti s diagnostikovaným ADHD trpí poruchou pozornosti a jsou hyperaktivní. Skládá se z mnoha symptomů zvláštního chování jako je velká nepozornost nebo jsou velmi impulzivní. Některé děti mají potíže s nasloucháním nebo si nepamatují pokyny. Některé jsou velmi akční a mají náročné chování. V mnoha lidech panuje názor, že dříve se jim prostě říkalo „zlobivé děti“ a dnes mají doktoři pro to odborný výraz. Na druhou stranu se často setkáte s odlišným názorem: „On tak hrozně zlobí a nemá ADHD?“ Opravdu zlobivé nebo nevychované děti mohou být mnohem náročnější na výchovu než děti s ADHD.

Jak ADHD zjistit?

ADHD vašemu dítěti může diagnostikovat pouze odborník, pediatr a často bývá přizván psycholog. Dítě projde testem na jehož základě odborník vyhodnotí, zda se opravdu jedná o ADHD. Výsledky z tohoto testu také pomáhají lépe porozumět vzdělávacím potřebám a schopnostem vašeho dítěte ve srovnání s ostatními dětmi.

V některých případech je vhodnější další diagnóza, a proto je důležité, aby ošetřující odborník získal od rodiče podrobnou historii týkající se dítěte. Například úzkost, poruchy spánku a trauma mohou mít podobné příznaky jako ADHD. Podobné příznaky může mít také lehčí forma autismu, která se často projeví až ve školním věku.

Kolik dětí trpí ADHD

Míra dětí s ADHD se pohybuje kolem 5 – 10% populace. Častěji mají ADHD chlapci než dívky. A také často je s tím propojena rodinná historie, takže je možné, že jeden z rodičů má některou ze zmíněných vlastností. Je běžné, že někteří dospělí mají podobné chování a nejsou diagnostikováni jako ADHD. A možná je to něco, čeho jste si všimli ve své rodině, a to vedlo k tomu, že jste nechali vaše dítě vyšetřit odborníkem.

Pokud má vaše dítě potíže s věnováním pozornosti ve třídě nebo při poslechu instrukcí, je neohrabaný a neklidný, že by „lezl po zdi“ a chcete získat názor odborníka, musí se toto chování vyskytovat v různých kontextech a prostředích. Vy i učitel si musíte všimnout těchto změn v chování.

Pokud tyto obtíže nejsou řešeny, může mít dítě celoživotní následky. Například potíže s učením, špatnou sebeúctu, problémy s chováním nebo problémy ve vztazích.

Jak příznaky zmírnit?

V minulosti proběhla kontroverzní kontrola léčby ADHD. Je však dobře známo a zdokumentováno, že léky, které předepsal lékař, mohou přispět k významnému zlepšení fungování vašeho dítěte, což znamená, že se jeho chování urovná, zvládne více věnovat pozornost a bude se více učit. Mnoho dětí využívá individuální poradenství (terapie, psychologické služby), protože může pomoci při řízení emocí, získávání strategií a dalších léčebných výhod.