Co je to multitasking?

Slyšeli jste již někdy o tzv. multitaskingu? Toto slovo je složeno z anglického multi=mnoho a task=úkol, jedná se tedy o vykonávání více úkolů, a to většinou zároveň. Ve spojitosti s dětmi se o multitaskingu často hovoří v případě užívání různých technologií. Jaký vliv má však multitasking na děti a jaká negativa může přinášet?

Klasický obraz

Generace dnešních dětí se rodí do doby, ve které jsou technologie běžnou součástí života. Již od útlého věku se dostávají do styku s televizí, tabletem, počítačem či mobilním telefon a mnohdy jej také umí ovládat. Není proto divu, že v období dospívání děti již běžně všechny tyto technologie, a mnohé další, zvládají ovládat. Dnes je poměrně běžným obrazem to, že dítě sedí u počítače, píše referát, u toho poslouchá hudbu a píše si s kamarády na sociální sítě.

Více věcí naráz a nic pořádně

To, že dítě vykonává více úkonů naráz, je pro něj velmi neefektivní. Člověk totiž dokáže plně vnímat jen jeden významový proud. I když umíme často dělat více věcí naráz, třeba skákat na jedné noze a u toho číst, nezvládáme se plně soustředit na více významových proudů, třeba telefonovat a do toho číst. Pokud tedy dítě, ale i dospívající či dospělí, píše referát, pracuje, učí se a do toho poslouchá hudbu nebo se dívá na videa, nedělá vlastně nic pořádně, jelikož se ani na jednu věc plně nesoustředí.

Poruchy pozornosti

Dítě chvíli píše úkol, poté se dívá na video, na sociální sítě, chvíli na televizi, stále přeskakuje z jedné činnosti na druhou. Na nic se nesoustředí řádně a postupem času dochází k poruchám pozornosti. Dítě se nesoustředí je pro něj těžké koncentrovat se jen na jednu činnost, jelikož je navyklé činnosti stále měnit. To může prohlubovat dispozice k poruchám pozornosti a učení. Snažte se proto vést dítě k tomu, aby se zcela věnovalo vždy jen jedné činnosti.