Chcete nechat vaše dítě pokřtít? Jak křest probíhá a musí být rodiče manželé?

Rádi byste, aby bylo vaše miminko pokřtěné? Nevíte, co přesně příprava křtin obnáší, zda musí být rodiče manželé a k čemu všemu se zavazujete? Myslete především na to, že křest není žádnou módní záležitostí, ale důležitým krokem v životě vašeho dítěte, ale i v tom vašem.

Křest dítěte

I když mají mnozí rodiče nejasnou představu o křtu, který si idealizují a berou jej jako cestu ochrany dítěte. Křest je však mnohem více, jelikož právě rodiče se křtem zavazují, že budou dítě vychovávat ve víře. Křtem se dítě stává křesťanem, s čímž se pojí výsady, ale také povinnosti. Obřad, při kterém je dítě pokřtěno, se nazývá křtiny. Hlavička dítěte se pokropí svěcenou vodou a dítě získává „křestní“ jméno, stává se členem církve.

Povinnost rodičů

Během přípravy křtin by měli rodiče prokázat náboženské přesvědčení. Alespoň jeden z rodičů musí být věřícím katolíkem. Základem je však také to, že s křtem musí souhlasit oba rodiče. Pravidlem bývá i to, že jsou rodiče manželé, v ideálním případě pokřtění či oddaní v kostele. Sňatek rodičů však není nutnou podmínkou křtu.

Přípravy

První je tedy na řadě rozhodnutí, že chcete nechat dítě pokřtít, dále souhlas obou rodičů a poté oslovení kněze ve farnosti, do které spádově patříte podle svého bydliště. Možné je však požádat i kněze z jiné farnosti. S ním se domluvíte na podrobnostech. Rozmlouvají také s knězem o výchově dítěte ve víře. Rodiče před křtem podstupují svatou zpověď. Nutné je však vědět, že křest na každé farnosti probíhá trochu odlišně.

Co s sebou?

Na křest sebou vezměte rodný list dítěte, oddací list, popřípadě potvrzení o církevním sňatku. Nutné je také vědět, kdo půjde dítěti za kmotra, přičemž sám kmotr by měl být pokřtěný (případně biřmovaný). Kmotrem či kmotrou (mohou být dva) jsou nejčastěji blízcí příbuzní, kteří přebírají určitou část zodpovědnosti tím, že budou při výchově dítěte nápomocnými.