Nejčastější příčiny agresivity u malých dětí

Je opravdu pravdou, že jsou dnešní děti mnohem agresivnější? Nebo jsou jen agresivní odlišným způsobem? Důležité je se ptát po příčinách a hledat řešení problémů, které agresivitu mohou způsobovat.

Agresivita u dětí

Stále více rodičů se setkává s agresivitou u svých dětí, které chtějí bojovat s panáčky, střílejí z imaginárních pistolí a u toho křičí: „Seš mrtvej!“ Nevžívají se do žádných rolí, nejedná se o žádný děj, souboj mezi dobrem a zlem, ale o bezesmyslné agresivní projevy, které trochu děsí. I když agresivita vypadá v různých formách odlišně, její základní rysy mohou být stále stejné. Za zvýšenými projevy agresivity u dětí stojí mimo jiného média, ve kterých se děti stále častěji setkávají s nejrůznějšími formami násilí, a to nejen v televizi, ale také na sociálních sítích, na videích, a to skrze mobilní telefon, tablet či počítač. Sílící vliv zobrazovaného agresivního chování nelze opomenout.

Proč je dítě agresivní?

Příčin agresivity může být mnoho. Jednat se může například i hledání pomoci skrze agresivitu. Dítě se cítí nemilované, frustrované a citově deprivované a snaží se na sebe upozornit. Dítě trpí pocity méněcennosti a úzkosti, které se projektují do jeho chování. Důležitý je dostatek lásky především v raných fázích dětství. Agresivní jsou často také děti příliš liberálních rodičů, kterým chybí jasně nastavené hranice a snaží se vždy prosadit, aby bylo vše po jejich. Následné srážky s realitou jsou pro ně velmi tvrdé a agresivita je jednou z cest, jak se snaží dosáhnout svého.

Všímejte si chování dětí

Mnohdy ve škole uvidíte velmi agresivní chování dětí, často se jedná jen o hru a legraci, někdy ale agresivita ukazuje i na týrané a bité děti. Ty neumí řešit problémy a vnitřní konflikty jiným způsobem a obrací se k příkladu rodičů. Ty jsou pro dítě vždy prvotním vzorem. U starších dětí může být stát za projevy agresivity také nuda. Hledejte problematické příčiny agresivního chování u dětí a hledejte řešení.