Výchovu dětí můžeme vést různým způsobem

Každý rodič přemýšlí nad tím, jaký způsob výchovy dětí bude ten nejlepší. Jeho volba není vůbec jednoduchá a mnohdy je potřeba se přizpůsobit vzniklé situaci či momentálním potřebám. Každé dítě je svým způsobem jedinečné a také potřebuje jiný druh přístupu. Nelze tedy uplatňovat pouze jeden výchovný styl. Níže uvedené styly mohou být jakýmsi vodítkem, jež může být při výchově malým pomocníkem. Vzhledem k tomu, že výchovný způsob se velmi citelně projevuje na celkovém vývoji dítěte, je potřeba volit správný přístup.

V současné společnosti se objevují nejčastěji tyto styly výchovy – autoritativní, nedbalý, liberální a autoritářský.

Autoritativní styl

Tento způsob výchovy je, podle odborníků nejproduktivnějším výchovným stylem. Je to kombinace poslušnosti, ale zároveň i jakési nezávislosti. Dítě je vedeno ke smyslu pro společenskou odpovědnost. Rodiče jej vhodným způsobem motivují k zapojení se do nových výzev, podporují jeho sebevědomí a dopřávají mu samostatnost. Jsou součástí dětského života, stanovují jasná pravidla, ale zároveň podporují dětskou kreativitu a sebevyjadřování.

Nedbalý styl

Velmi nevhodný způsob výchovy. Děti nemají vymezené žádné hranice, chybí jasně stanovená pravidla, rodiče je v ničem nepodporují. Tento způsob výchovy ohrožuje morálku dětí, jejich důvěru a smysl pro rodinu i společenský život.

Liberální styl

Tento způsob výchovy klade vysoký důraz na dětskou nezávislost. U takto vychovávaných dětí se však objevuje agresivní chování a díky velmi tolerantní výchově často mívají bouřlivé dospívání. Děti nemají vymezené žádné hranice, nechtějí nikoho akceptovat, mívají velkou sebedůvěru, kterou však neumějí vhodně vyžívat.

Autoritářský styl

Velmi striktní výchova může mít neblahý vliv na budoucí život takto vedeného dítěte. Může trpět nedostatkem sebevědomí, velmi špatně si hledá přátele

Pokud dítě vyrůstá v autoritářské rodině, obtížně poslouchá své instinkty, neustále potřebuje souhlas někoho nadřízeného.