Od kolika let by se dítě mělo dostat do styku s televizí?

Většina dětí se na televizi dívá již od raného věku. Časté sledování televize však může být pro děti rizikovým, navíc do určitého věku dítěte je sledování televize zcela zbytečným. Kdy je tedy vhodné, aby se dítě začalo dívat na televizi?

Televize není chůva

I když je pro děti televize něčím zábavným, dítě do tří let věku vnímá jen barevné projekce, ale televize ho naprosto nic neučí. Důležitější je pro něj přímá interakce s rodiči a příbuznými, zkušenosti, které získává, hraní si a rozvíjení různých dovedností. Tím, že dítě posadíme k televizi, nepodporujeme jeho rozvoj, naopak jej zahlcujeme barevnými projekcemi, které nechápe. Děti starší tří let již mohou televizi sledovat, a pokud se s nimi budete na televizi dívat jen omezené množství a na pořady interaktivní, které jsou určené dětem, může pro něj být televize do jisté míry přínosná. Bohužel sledování televize u dětí sklouzává k několikahodinovému vysedávání před obrazovkou.

Pozor na čas sledování televize

Důležité je sledovat čas, jak dlouho se dítě na televizi dívá a jaké obsahy sleduje. Televize by neměla příliš zasahovat do volného času dítěte, ale i rodiče, který může dítě využívat přínosněji pro jeho zdraví a osobnost. Sledování televize by nemělo nahrazovat pobyt venku, v přírodě, hraní s kamarády, četbu, výlet s rodiči, ale také nudu. To, že se dítě občas nudí, je přirozené. Tím, že mu budete v době nudy povolovat dlouhé vysedávání u televize, ho nijak nepodporujete a vytváříte mu návyk, když se nudím, jdu se dívat na televizi či jinou obrazovku.

Vliv reklamy!

Pro děti je také rizikovou reklama, která se většinou zaměřuje na hračky pro děti, potraviny a nápoje. Dětem se barevné reklamy líbí a vyvolávají v nich nové potřeby. Přitom se často jedná o nezdravé nápoje a potraviny, které dětem mohou velmi uškodit.